Bilde av selvkjørende traktor (Bilde: brdgpark.com)

Dette er hvordan nye teknologier hjelper Bønder

I framtiden så kommer det ikke til å være en plog eller en slåmaskin som er den viktigste delen i å gi deg mat på bordet, istedenfor kommer det til å være et stykke programvare.

Jordbruk industrien er i en teknologisk revolusjon. Denne revolusjonen er noe som burde ha skjedd for lenge siden siden jordbruk industrien praktisk talt ikke har forandret seg de siste hundre årene. Hvis vi fortsetter å bruke de metodene vi bruker i dag så er det estimert at det kommer til å være 2 milliarder mennesker som ikke har tilgang til mat innen 2050.

Bakke sensor (Bilde: techcrunch.com)
Bakke sensor (Bilde: techcrunch.com)

Grunnen til at vi trenger denne revolusjonen er fordi mengden av mennesker på denne jorden bare fortsetter å øke. De små økningene vi har fått fra forskjellige jordbruk metoder kommer ikke til å være nok. Det vi trenger er noe som kommer til å sørge for at framtidige generasjoner ikke kommer til å sulte. For å si det enkelt så kommer ikke metodene vi brukte forrige århundre til å holde dette århundre. Vi må også huske på at disse nye løsningene må ta hensyn til at vann og landområder fortsatt er knappe ressurser og at vi må alltid må holde fokus på at ting skal være miljøvennlig og bærekraftig.

Avling analyse tatt av drone (Bilde: techcrunch.com)
Avling analyse tatt av drone (Bilde: techcrunch.com)

Heldigvis for oss så har nye jordbruk teknologier kommet fram som har økt produksjons mengden av mat. Selv om selvkjørende elbiler ikke er så vanlige å se på motorveien så har markedet for selvkjørende skurtreskere og traktorer økt grasalt. I fjor solgte tesla 50 000 selvkjørende Model S elbiler, men det er ingenting i forhold til John Deere som solgte 200 000 selvkjørende traktorer.

Droner og satellitter gir bønder en stor hjelp, bønder kan nå få en klar oversikt av hvor godt det går med avlingene deres. I tillegg til droner og satellitter kan de også plassere sensorer på bakken som gir dem live informasjon om for eksempel hvor godt det går med gjødselen deres er eller hvordan klima er. Disse forskjellige teknologiene gjør det også enklere for bønder å se om det er noen ødeleggende insekter eller andre farer som truer avlingene deres.

Blomst får presis mengde vann (Bilde: James L. Stanfield/National Geographic/Getty Images)
Blomst får presis mengde vann (Bilde: James L. Stanfield/National Geographic/Getty Images)

En bonde med disse nye teknologiene kan fort oppdage problemer og fikse dem før de blir seriøse. For eksempel så kan nitrogen sensorer rapportere hvis det blir for mye nitrogen i et område og for lite i et annet. Dette lar bønder forandre avlingssystemene deres slik at de gir riktig mengde gjødsel hos vært område. Det er også veldig enkelt å holde styr på alt dette siden det allerede finnes flere apps som gir bønder en enkel forklaring på hva som skjer og hvordan å forbedre.

Det er mye vi ikke vet om hvordan framtiden av jordbruk industrien kommer til å se ut, men av det vi kan se så virker det som om vi har noen gode tider framover.

Kilder:
techcrunch.com
brdgpark.com

  • Gueast90001

    Som dere skriver i overskriften «I framtiden så kommer det ikke til å være en plog eller en slåmaskin som er den viktigste delen i å gi deg mat på bordet…» men selv om kjøretøyene kan kjøre av seg selv, må man fortsatt ha redskaper til å høste?

    • Alexander Syring

      Nå spørs det hvor langt inn i framtiden vi snakker 😉