Bilde: Steven Straiton

Ny maskin som kan lese lepper

Med kunstig intelligens skal forskere ved Oxford Universitet gjøre munnavlesning, såkalt lip reading, automatisk.

For de av oss som hører godt, er ikke evnen til å lese lepper akkurat nødvendig. Kanskje det er en god ting, da det viser seg at vi mennesker virkelig ikke er flinke til det. I følge flere studier, blant annet Easton & Basala (1982), ligger det menneskelige nivå på rundt 20% nøyaktighet. Med denne nye maskinen mener forskerne at det er mulig å oppnå hele 93%.

Maskinen, kalt LipNet, ble matet med over nesten 29000 videoer på tre sekunder. I utgangspunktet brukte forskerne 34 mennesker som hver sa 1000 setninger, men flere forsvant eller passet ikke til formålet. Grunnen for alle videoene var å trene maskinen i munnavlesning. LipNet fikk en feilprosent på imponerende lave 6,6%.

Å lese på leppene er vanskelig for det utrente øyet Bilde:THINKSTOCK
Å lese på leppene er vanskelig for det utrente øyet (Bilde: THINKSTOCK)

Med et slikt system, kan hjelpe hørselshemmede enormt med å forstå omgivelsene. Det kan selv hjelpe de med god hørsel. Enten det er ved å lese leppene til de som snakker lavt i offentlige sammenhenger, eller det er ved å tyde stille diktat. Fordelene er veldig mange, men mest av alt kan det hjelpe hørselshemmede.

Flere er likevel skeptiske. Neil D. Lawrence skriver blant annet at selv om maskinen kanskje er et fremskritt innen feltet, så er det ikke stort nok til å forstyrre han på en søndag. Han argumenter for at LipNet kun gir bedre resultater når det som tolkes følger strenge regler ved setningsstruktur og vokabular. Oxford-forskerne mener likevel at maskinen skal greie å forstå og tyde setninger, selv ved en uavhengig taler.

Kilder:
bbc.com
oxml.co.uk
openreview.net