Illustrasjon av Facebook sin sperring av AdBlock (kilde: http://peekerscitech.com/)

Dette er hva Facebook har tjent på å sperre AdBlock